top of page

SÖTVATTEN

Rent vatten är en förutsättning för allt liv. Av jordens vatten är det bara 2,5 procent som är sötvatten men det är bara en bråkdel av det som finns i sjöar, vattendrag och våtmarker. 

I två år har sötvattenspecialisten, fotografen och filmaren Johan Hammar dokumenterat våra sötvattensmiljöer från norr till söder. Glaciärer, älvar, bäckar, åar, våtmarker, sjöar, småvatten och tillfälliga vatten. Han har fotograferat och filmat arter och miljöer både under och över vattenytan. Men har har även skildrat hotet mot våra vattenmiljöer samt arbetet med att återställa och återskapa vattenmiljöer. 

 

Förutom att fotografera och filma har Johan även spelat in ljud och filmat i 360 VR. För första gången i Sverige kommer man att kunna dyka ner under vattenytan och uppleva livet under ytan med hjälp av VR glasögon utan att bli blöt. En hisnande upplevelse. 

I Sverige har vi en fantastisk mångfald av vattenmiljöer som stora delar av världen saknar. Vi har 95 700 sjöar, våra vattendrag har en sammanlagd längd som motsvarar 14 varv runt jorden och det finns ungefär 5 000 arter som lever i och kring våra sötvatten.

 

Genom historien har vi påverkat våra vatten väldigt negativt genom utsläpp, flottledsrensning, vattenkraftsutbyggnad och utdikning av sjöar och våtmarker. Det har gjort att många arter försvunnit eller minskat väldigt kraftigt.

Men trenden har vänt och vattenmiljöer återskapas över hela Sverige. Utdikade våtmarker återskapas, älvar som varit rensade får tillbaka sten och block, torrlagda åfåror återfår sitt vattenflöde när olönsamma vattenkraftverk läggs ner. Arter som varit på gränsen till utrotning är på väg tillbaka.

Genom multimediaprojektet SÖTVATTEN vill Johan berätta om våra sötvatten och deras fantastiska mångfald på ett levande, inspirerande och lite nytt sätt.

 

Målet är att öka förståelsen och kunskapen om hur livsnödvändigt det är med orörda, levande och friska vatten. För både människor och djur.

bottom of page